Bron : knv.nl

Door een vandaag gepubliceerde benchmarkstudie wordt eindelijk duidelijk dat het gebruik van spoor in Nederland duurder is dan in buurlanden. In 2015 betaalden vervoerders in Nederland bijna het dubbele aan ProRail voor het rijden van een trein in vergelijking met België en Frankrijk. Het verschil met de meest gebruikte routes in Duitsland is minder groot, maar voor een containertrein blijkt Nederland nog steeds 13% en vergeleken met de Betuweroute zelfs 26% duurder. Dit blijkt uit een studie, die vandaag is gepubliceerd en die is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Over twaalf weken dreigt bovenop dit prijsverschil nog eens 20% bij te komen, door de aangekondigde verhoging van de ProRail tarieven. Voor de concurrentiepositie van de Nederlandse havens en industrie is dit een slechte zaak.

Groei van spoorvolume nodig voor duurzame groei van Nederlandse havens en industrie
Spoorgoederenvervoer is een essentiële modaliteit voor de aansluiting van in Nederland gevestigde industrie met de economische regio’s in de rest van Europa en voor de achterlandverbindingen van de Nederlandse zeehavens. Immers spoorvervoer is op de middellange afstand de meest duurzame vorm van transport. Niet voor niets is het regeringsbeleid gericht op groei van transport per spoor en zijn er bij de aanleg van Maasvlakte 2 afspraken gemaakt met de terminals over groei van het vervoer per spoor van het huidige aandeel van ca. 10% naar 20%.

Vervoersprognose met 20% naar beneden bijgesteld

Op 27 maart 2014 heeft de Staatsecretaris bij de Lange Termijn Spooragenda (LTSA) een herijkte goederenprognose aan de Tweede Kamer gestuurd. Deze prognose is gemaakt voor het Programma Hoogfrequent Spoor. De prognose is echter met 20% omlaag bijgesteld vergeleken met de versie, die 2 jaar eerder werd gepubliceerd. En dit in een periode dat de economie omhoog gaat en het goederentransport toeneemt, maar zo niet op het spoor. De achterliggende reden wordt met de publicatie van de Benchmark duidelijk: het Nederlandse spoor is te duur geworden. Dit maakt duidelijk waar de problemen in de spoorsector hun oorsprong vinden.
ProRail tarief is slechts één van de kostencomponenten
De begeleidende brief van het ministerie legt uit dat het tarief in Nederland er niet zo veel toe doet, want de meeste kilometers worden toch gereden buiten Nederland. Wel noemt de studie terloops dat ook andere kosten componenten van belang zijn. Uit studies, die zijn uitgevoerd door KNV in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in 2013 bleek helaas dat het totaal van al deze kosten bij spoorvervoer van en naar Nederland ruim 15% duurder is. Ad Toet, directeur KNV: ‘Spoorvervoerders begrijpen de sussende toon van de brief niet. De hogere spoortarieven in Nederland verzwakken hoe dan ook de Nederlandse concurrentiepositie. Willen we dit probleem nu oplossen of niet?