De spoorlijn Rotterdam-Hoek van Holland wordt omgebouwd tot metrolijn. Het goederenvervoer tussen Schiedam en Vlaardingen blijft bestaan. Een handboek maakt de combinatie van metro en goederentreinen voor de nieuwe exploitant beheersbaar.

Voor de RET stelde VTR-Rail in samenwerking met Goudappel Coffeng het Handboek Goederenvervoer Hoekse Lijn op. Dit handboek is bedoeld als naslagwerk voor de RET-ers die door de ombouw naar metro te maken gaan krijgen met de specialistische wereld van het goedervervoer per spoor. Alle veelvoorkomende vragen komen aan de orde, met antwoorden die aansluiten bij zowel de RET-praktijk alsook de goederenvervoerpraktijk en de regelgeving voor goederentreinen. We baseerden ons handboek op bestaande RET-handboeken en voerden daarnaast verdiepende gesprekken met RET-ers uit verschillende disciplines. Op deze manier werd het handboek maximaal praktijkgericht. Op een aantal onderwerpen vindt de komende tijd uitwerking plaats, maar de eerste versie is beschikbaar.

Meer weten over de boeiende wereld van railgoederenvervoer?
De twee projectteamleden schreven samen met twee anderen het boek ‘Goederenvervoer in Nederland, 2004-2015

bron: http://www.goudappel.nl/voorbeelden/handboek-hoekselijn/